Indien u belangstelling hebt voor onze activiteiten en meer wilt weten of een activiteit wilt reserveren, dan kunt u dit formulier invullen en opsturen.

Nadat u dit formulier ondertekend hebt opgestuurd, ontvangt u van ons een bevestiging en een verzoek tot aanbetaling i.v.m. reservering van veld en andere zaken.

De reservering is definitief, wanneer 20% van de overeengekomen prijs is overgemaakt op Postgiro  7993996 t.n.v. P.S. - Pastorale Service

Opsturen van het formulier kan via info@flevoadventure.nl. Ook kunt u via dit adres extra informatie opvragen.